Chống báng, Đứng lên, Bình an.

Chống báng, Đứng lên, Bình an.

Chúng tôi vô tình chống báng Chúa

Thiên Chúa chưa ở cùng chúng tôi..!!!

Thiên Chúa vẫn chưa bao giờ thực sự ở cùng chúng tôi..!!!

Chân dung các vị truyền giáo

Quen thân với Chúa Giêsu, có kinh nghiệm gặp gỡ Ngài

Chẳng chịu trả về Thiên Chúa

dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa

ÁNH SÁNG TRONG TÂM HỒN

Trái tim ông bừng sáng.Ngọn đèn tâm hồn ông rạng rỡ.

Tôi chọn Chúa không

-Trở về bằng cách nào ?

Đẩy Chúa đi lang thang

Chúng tôi cũng vô tình hè nhau đẩy Chúa đi lang thang…

Sự sống đời đời huyền bí

Sự sống đời đời mãi mãi là một vấn đề huyền bí, không dành cho tôi..

chưa chắc sẽ nhận được một đồng

Tôi chắc chắn chẳng nhận được một xu.

Nguyên nhân tình trạng khó chịu

Nguyên nhân tình trạng khó chịu của tôi không phải do người khác,