Chẳng chịu trả về Thiên Chúa

dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa

New Page 1

185.  CN Thường niên 29 -  năm A. 

Ngày 19 . 10 . 2014


Của Thiên Chúa,

Chẳng chịu trả về Thiên Chúa

 

 

Lung Linh

 

 

Chủ nhật 29 năm A thường niên.

Trích Tin Mừng theo thánh Matthêu 22: 15-21

Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy.
16
Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng : "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.
17
Vậy xin Thầy cho biết ý kiến : có được phépnộp thuế cho Xê-da hay không ?”
18
Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói : "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình !
19
Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !” Họ liền đưa cho Người một quan tiền.
20
Người hỏi họ : "Hình và danh hiệu này là của ai đây ?”
21
Họ đáp : "Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ : "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Người ta thường quan niệm;

Thân xác thuộc về thế gian. Linh hồn thuộc về Thiê Chúa.

Nhưng theo lối nhìn đức tin thì cả thân xác lẫn linh hồn của mình đều thuộc về Thiên Chúa.

Kinh Thánh chứng rõ ràng:

- Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, (1Cr 6:19)

-  Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến,

giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.

Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian,

và Người yêu thương họ đến cùng. (Ga 13:1)

-  Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa.

Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa ; (Rm 14:8) 

Qua 3 câu Kinh Thánh trên, chúng ta thấy rằng

Câu thứ nhất mở ra một vấn đề: 

Anh em không còn thuộc về mình nữa. Vậy anh em thuộc về ai???

Câu tiếp theo: Thuộc về Đức Giêsu.

Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình

Câu thứ 3 mở rộng hơn: chúng ta vẫn thuộc về Chúa

Thế nhưng thực tế thì sao nhỉ??

Tuy cả thân xác lẫn tâm hồn chúng ta thuộc về Thiên Chúa, tuy nhiên, dường như chúng ta cứ thích…

 thuộc về thế gian qua những biểu hiện:

- suy nghĩ theo thế gian:

- chạy theo những vẻ hào nhoáng của thế gian

- để mình bị cốn hút theo dục vọng của thế gian:

vì mọi sự trong thế gian : như dục vọng của tính xác thịt,
dục vọng của đôi mắt và thói cậy mìnhcó của,
tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha,
nhưng phát xuất từ thế gian ;
(1Ga 2:16)  

Thành thử ra, tựa đề mới ngửa lên trời mà than:

Tuy chúng ta thuộc về Chúa..

Nhưng chúng ta chẳng chịu trả về Thiên Chúa

Chúng ta cứ mải mê sống theo thế gian hôm qua, hôm nay và mãi mãi….!!!!!

 

Vui sống