TÂM TRÍ TĨNH LẶNG

TÂM TRÍ TĨNH LẶNG

Trong tình trạng tỉnh thức trầm lặngđó, bạn thâm hiểu.

Giải Thoát Và Thực Trạng Giải Thoát

"Bậc chân tri sau khi chết sẽ vượt qua không gian lên tới cõi hạnh phúc vĩnh hằng”.

Tự Ngã Atman

Atmanlà hơi thở siêu nhiên, là nguồn sống thiêng liêng.

Thực Tại Tối Cao Brahman

Brahman vẫn có những tính thiết yếu là: Thực hữu (Chat), Ý thức (Chit), An lạc (Ananda).

TRỘM CỦA CHÍNH MÌNH

Chính những niệm tưởng lăng xăng đó đã che lấp đi của báu chính mình,

Khen người chính là khen mình

khen một người là mình khen người đó, nhưng thực tế là mình khen những cái của người đó giống như mình

Dụng Tâm Tu Thiền

Đi đến nước cùng non tận chỗ, Tự nhiên được báu chẳng về không.

Sống trong hiện tại

Nếu ta không làm, nếu ta không kinh nghiệm được công việc này trong giây phút hiện tại, thì làm sao ta có thể hiểu được!

Vấn đề giải thoát và hạnh phúc

Con đường tu học là mộtcon đường chuyển hóa và giải thoát

Tôi là ai?

các bạn ấy cần nên nhìn lại xem cái "ta” đó thật sự là ai?