Tự Ngã Atman

Atmanlà hơi thở siêu nhiên, là nguồn sống thiêng liêng.

Tự Ngã Atman


Tự ngã Atman là một thực thể nội tại trong mỗi cá nhân. Hơi thở là nguồn sống vật chất thì

 Atman là thực thể làm cho con nguời vượt lên trên vạn vật. Có thể nói Atman là thành phần củaBrahman trong con người.

Brahman là cái ngã vũ trụ đại đồng,

còn Atman là cái ngã cá nhân.

Braman chỉ có một,

Atman là số nhiều, nhưng cái nhiều ấy chỉ là giả tưởng

vì bản chất cả hai chỉ là một.

Cho rằng khi thân xác chết thì Tự ngã (Atman) lại trở về hợp nhất với Đại ngã (Brahman).

Tự ngã Atman không phải là lý trí, tình cảm và giác quan,

nhưng Atman là nguồn cội của các sinh hoạt tinh thần ấy.

Không có Atman, tất cả sinh hoạt tinh thần và thể chất đều chấm dứt. Nhưng ngay khi cả sinh hoạt tinh thần và thể chất chấm dứt thì Atman vẫn tồn tại bất diệt.

Với nhiều nỗ lực, nhưng Upanishad cũng không thể nói rõ về Atman, cho nên luôn cảnh giác rằng

tự ngã không thể hiểu được, tự ngã phải cần được thực hiện.

Katha Upanishad nói:

"Atman không thể nhận biết được bởi sức mạnh của trí óc,

cũngkhông thể nhận biết được bởi giác quan

Vui sống