Dan Brown đã đánh Một-Cú-Như-Trời-Giáng

Dan Brown đã đánh Một-Cú-Như-Trời-Giáng

Quả thật, có khá nhiều tác giả trong cuộc chiến chống lại Da Vinci Code đã xoáy mạnh vào chủ đề này

"Con" theo nghĩa loại suy

Hóa ra con tim của Ngài cũng nhỏ bẳng nắm tay như nhân loại chúng ta!!

Con nuôi – Cha đích thực

Chúa Giêsu xuất hiện trung tâm mạc khải. Ðịa vị độc tôn của Chúa không ai có thể so sánh được. Người là Con chí ái của Chúa Cha(x. Mc 9:7).

Thiên Tính đã bị chôn vùi

Bàn về Thiên Tính người ta thường có những phản ứng chính sau đây:

Không quan tâm, ai nghĩ gì thì nghĩ, tôi cứ tiếp tục sống như xưa