Con nuôi – Cha đích thực

Chúa Giêsu xuất hiện trung tâm mạc khải. Ðịa vị độc tôn của Chúa không ai có thể so sánh được. Người là Con chí ái của Chúa Cha(x. Mc 9:7).

Con nuôi – Cha đích thực

 

 

Anh Đỗ Vân Lực kính.

Dường như anh quen biết nhiều với anh Hoàng Quý và hiện nay, anh là một cộng tác viên thân thiết với Sứmenhgiaodan mà Khổng Nhuận được anh Quý nhờ làm người phát hành. Chúng ta như vậy là ngừoi nhà rồi. Tuy nhiên có một vài điềm anh em mình cần chia sẻ với nhau. Nên cánh thư này được gọi là cánh thư tâm sự chia sẻ chứ không phải bút chiến. Mong anh thông cảm.

Phần của Anh màu đen –

Phần của Nhuận màu xanh

 

 

1.    Chúa Giêsu xuất hiện trung tâm mạc khải.  Ðịa vị độc tôn của Chúa không ai có thể so sánh được.  Người là Con chí ái của Chúa Cha (x. Mc 9:7). 

 

Gioan đã cảm nghiệm rất rõ điều này

1 Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào:
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-
mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
là vì thế gian đã không biết Người.

2 Anh em thân mến,
hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,

vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.(1Ga 3: 1-2)

 

Đây chắc chỉ là lũ con cái lau nhau nheo nhoc hạng bét, Chúa Cha yêu khỏang một phần tỷ của khối tình yêu dành cho Đức Giêsu – con chí ái.

Thì ra Chúa Cha cũng có nhân tình như mình. Yêu người này hơn người kia.

Chúng ta sẽ nên giống như Ngườiloại suy hay là cảm nghiệm thực sự của Gioan?

 

2.     Thư Do thái đã quả quyết thiên thần cũng không xứng đáng đón nhận được thiên tính và địa vị cao cả đó (x. Dt 1:5). 

Nếu thiên thần cũng không xứng đáng,

làm saochúng ta dám tự phụ mình có thiên tính như Chúa Giêsu

 

Không phải là chúng ta TỰ PHỤ mình có Thiên Tính mà vì như đã định nghĩa Thiên tính của Đức Giêsu và của tất cả chúng ta chính là Chúa Cha.

Tất cả vì tình thương của Thiên Chúa chứ không phải do sức lực hoặc công lao của chúng ta.

Nên không phải là TỰ PHỤ, trái lại Rất Vui Mừng Và Hoan Hỉ vì khám phá ra tìnhyêu vô biên của Thiên Chúa

vì lý do sau

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng
chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta:
đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta
.(1Ga 4:13)

 

Người ở trong ta, không lẽ Thiên tính của Người lại được cất trong két sắt trên Thiên Đàng??

Như vậy cũng ví như chúng ta là nước, còn thiên tính là dầu chứ không phải là rựou nho!!!

Đức Giêsu là thân cây nho, còn chúng ta không phải là cành!!

 

3.    Có chăng, chúng ta chỉ được tiền định "làmnghĩa tửnhờ Ðức Giêsu Kitô.” (Ep 1:5)  Bởi đấy, ngày chịu thanh tẩy, nếu chúng ta cũng chỉ trở thành Con Thiên Chúa theo nghĩa loại suy hay nghĩa đạo đức mà thôi.

Nếu Chúa không chết và sự phục sinh, chắc chắn đời đời chúng ta vẫn là kẻ thù của Thiên Chúa (x. Rm 5:10). 

Nếu có thiên tính như Chúa Giêsu và được sinh ra từ Chúa Cha như Người, tại sao chúng ta lại bất lực như vậy?

 

Như vậy chúng ta chịu phép rửa không giúp chúng ta trở thành con Thiên Chúa

Thế thì tất cả những lời cầu nguyện, tất cả các kinh hạt trở thành vô nghĩa khi chúng ta thân thưa Lậy cha - chúng con.

Phaolo đã chia sẻ:

Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

 

Đồng hình đồng dạng là nghĩa thực sự hay chỉ là loại suy thôi?

Trưởng tửcon ruộtđàn emcon nuôi? Nói cho vui nhé: con rơi? Con ngoại hôn?

Hay là đàn em này cũng chỉ là lọai suy hay nghĩa đạo đức?

 

Xin anh đừng chơi chữ Con Thiên Chúa – viết hoa - và con Thiên Chúa – viết thường.

Vì lý do sau:

Nếu chúng ta là nghĩa tử - con nuôi. Hóa ra Thiên Chúa là cha nuôi.

Vậy, người cha đích thực của chúng ta là ai?

Xin Anh vui lòng trả lời.

Xin anh giải thích rõ hơn: chúng tabất lực.

Bất lực ở những điểm nào? Tại sao chúng ta lại bất lực?

 

Thân kính

Khổng Nhuận

Vui sống