Chúng ta là thửa đất

Chúng ta là thừa đất,nơi Chúa không mệt mỏi ném hạt giống Lời Người và tình yêu của Người.

New Page 1


Chúng ta là thửa đất


        Và nhân vật chính đích thật của dụ ngôn là hạt giống, sản xuất ra ít nhiều hạt tùy theo mảnh đất mà nó rơi xuống.

Ba mảnh đất đầu tiên không sản xuất: dọc theo đường đi hạt giống bị chim trời ăn mất; trên đất sỏi đá các mộng bị khô héo ngay vì không có rễ; giữa các bụi gai, hạt giống bị gai làm chết ngộp.

Mảnh đất thứ tư là đất tốt và chỉ ở đó hạt giống mới đâm rễ và sinh hạt.

          Chúa Giêsu không chỉ hạn chế ở việc trình bầy dụ ngôn, mà cũng giải thích cho các môn đệ nữa.

Hạt rơi trên đường ám chỉ những người lắng nghe loan báo Nước Thiên Chúa, nhưng không tiếp nhận nó; như thế Kẻ Dữ đến và lấy mất đi. Thật vậy, Kẻ Dữ không muốn rằng hạt giống Tin Mừng nẩy mầm trong trái tim con người. Đó là so sánh thứ nhất.

           Trường hợp thứ hai là hạt giống rơi trên đá: nó diễn tả những người lắng nghe lời Chúa và tiếp nhận ngay lập tức, nhưng một cách hời hợt, bởi vì họ không có rễ và không kiên trì; khi các khó khăn và bách hại xảy đến, những người này bị đốn ngã ngay. 

          Trường hợp thứ ba là hạt giống rơi vào giữa các bụi gai: Chúa Giêsu giải thích rằng đó là những người lắng nghe lời Người, nhưng vì các lo lắng trần tục và sự cám dỗ của giầu sang lời Chúa bị chết ngộp.

Sau cùng hạt giống rơi trện đất phì nhiêu diễn tả những người lắng nghe lời, tiếp nhận, giữ gìn và thấu hiểu lời Chúa,lời Ngài sinh bông hạt.Mô thức hoàn thiện nhất của thửa đất tốt này là Đức Trinh Nữ Maria.

          Dụ ngôn này nói với chúng ta ngày nay, như đã nói với những người lắng nghe Chúa Giêsu cách đây hai ngàn năm.

Nó nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta là thừa đất, nơi Chúa không mệt mỏi ném hạt giống Lời Ngườivà tình yêu của Người.

Chúng ta sẵn sàng tiếp nhận như thế nào?

Con tim của chúng ta ra sao?

Và chúng ta có thể tự hỏi nó giống thửa đất nào: một con đường, một thửa đất sỏi đá, một bụi gai?

Tùy nơi chúng ta trở thành thửa đất tốt không có các bụi gai, không có đá sỏi, nhưng đã đựơc vỡ đất và trồng tỉa cẩn thận, để có thể đơm bông hạt tốt lành cho chính chúng ta và cho các anh chị em khác.

Ở đây sẽ tốt cho chúng ta đừng quên rằng

cảchúng ta cũng là các người gieo giống.

Loại hạt nào ra khỏi con tim và miệngchúng ta?

Các lời nói của chúng ta có thể mang lại biết bao thiện ích cũng như biết bao sự dữ!

Chúng có thể chữa lành và cũng có thể gây thương tích;

chúng có thể khích lệ và có thể đè bẹp.

Xin anh chị em hãy nhó điều quan trọng không phải là cái đi vào, mà là..

cái ra khỏi miệng và trái tim.

Với gương của Người xin Đức Mẹ giúp chúng ta đón nhận Lời, giữ gìn nó và làm cho nó phong phú nơi tha nhân”.

Vui sống