Video Thánh lễ bế mạc Năm Đức Tin - Kỷ niêm 10 năm Hồng y của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn - Giới thiệu Đức TGM phó Phaolô Bùi Văn Đọc


Vaodoi