SỨ MỆNH

Cứ tự hỏi xem Chúa trao cho tôi sứ mệnh gìtrên trần gian này?

New Page 1

SỨ MỆNH


Một đệ tử là người Do Thái hỏi: "Con phải làm việc lành nào để được Thượng Đế chấp nhận?"

Minh Sư trả lời: "Làm sao thầy biết được. Thánh Kinh nói rằng

tổ phụ Abraham thực thi lòng hiếu khách và Thiên Chúa ở với ông.

 Tiên tri Elia say mê việc cầu nguyện và Thiên Chúa ở với ông.

Vua David chăm lo việc trị nước và Thiên Chúa cũng ở với ông nữa.”

"Có cách gì con có thể tìm ra việc mà Thượng Đế đã phân định cho riêng con không.”

"Có chứ. Hãy tìm kiếm trong nội tâmcủa con

khuynh hướng sâu thẳm nhất, rồi nương theo đó mà hành động."

 

 Suy tư

 

Cứ tự hỏi xem Chúa trao cho tôi sứ mệnh gì trên trần gian này?

Tất nhiên có nhiều sứ mệnh..

Nhưng một trong những sứ mệnh Chúa trao cho ta ngay từ khi mình còn trong lòng mẹ:

"Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” (Gr 1:5)

Có điều tôi chỉ cảm nhận mình là Ngôn Sứ Đích Thực của Chúa khi tôi khám phá ra

Chúa thực sự là ai ?

Chúa thực sự là GÌ ?

Mối tương quan của tôi với Chúa hiện nay ra sao???

Rồi sau đó, tùy hoàn cảnh mà làm Ngôn sứ của Ngài trong cuộc sống: giám đốc, công nhân, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, doanh nhân, nội trợ, sinh viên….

Vui sống