GH Phanxicô đã ấn định đề tài cho 3 ngày Quốc Tế giới trẻ

GH Phanxicô đã ấn định đề tài cho 3 ngày Quốc Tế giới trẻ cho 3 năm sắp tới đây, như 3 giai đoạn của hành trình chuẩn bị tinh thần, đi tới cuộc cử hành Ngày Quốc Tế giới trẻ cấp hoàn cầu vào tháng 7 năm 2016 tại thành phố Cracovia Ba Lan với sự hiện diện của GH.

Đức Thánh Cha ấn định đề tài

 cho 3 Ngày Quốc Tế giới trẻ 2014-15-16

VATICAN. ĐTC Phanxicô đã ấn định đề tài cho 3 ngày Quốc Tế giới trẻ cho 3 năm sắp tới đây, như 3 giai đoạn của hành trình chuẩn bị tinh thần, đi tới cuộc cử hành Ngày Quốc Tế giới trẻ cấp hoàn cầu vào tháng 7 năm 2016 tại thành phố Cracovia Ba Lan với sự hiện diện của ĐTC.

3 đề tài đó là:


1 Ngày Quốc Tế giới trẻ thứ 29 vào năm 2014: ”Phúc cho những ngừơi có tinh thần thanh bần, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3)


2 Ngày Quốc Tế giới trẻ thứ 30 vào năm 2015: ”Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8)


3 Ngày Quốc Tế giới trẻ thứ 31 vào năm 2016: ”Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương” (Mt 5,7).


Cả 3 đề tài này rút từ các Mối Phúc Thật theo Tin Mừng Matthêu. Tại Rio de Janeiro, ĐTC Phanxicô đã yêu cầu các bạn trẻ, với tất cả tâm hồn, hãy đọc lại các Mối Phúc Thật để biến nó thành một chương trình sống cụ thể: ”Bạn hãy nhìn, hãy đọc các Mối Phúc Thật mang lại điều tốt lành cho bạn!” (Xc Cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ Argentina tại Nhà Thờ Chính Tòa thánh Sebastian, 25-7-2013)
G. Trần Đức Anh OP

Vui sống