Niềm vui được làm cha

Một người cha biết việc bảo vệ con cái mình có ý nghĩa gì. Và đó là một ân huệ mà chúng ta, các linh mục, phải cầu xin cho mình: trở nên một người cha, trở nên một người cha. Ơn làm cha, cha trong công tác mục vụ, cha tinh thần

Đức Giáo hoàng giảng trong Thánh lễ: Niềm vui được làm cha


1 0 704954


Khát vọng được làm cha ăn sâu vào mọi người nam, cả nơi linh mục nữa, là những người được mời gọi trao ban sự sống, chăm sóc, bảo vệ các người con tinh thần được trao phó cho họ. Đó là trọng tâm bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Thánh lễ sáng ngày thứ Tư, trong nhà nguyện Nhà thánh Mátta. Thánh lễ được đồng tế bởi Đức Hồng y Tổng Giám mục danh dự của Palermo, Salvatore De Giorgi, ngài đang cử hành kỷ niệm 60 năm được thụ phong linh mục. Emer McCarthy tường thuật:

"Khi một người nam không có khát vọng đó, có điều gì thiếu nơi con người đó. Có điều gì sai trái. Tất cả chúng ta, để hiện hữu, để thành toàn, để trưởng thành, chúng ta cần cảm thấy niềm vui được làm cha: cả những người sống độc thân nữa. Làm cha nghĩa là trao ban sự sống cho kẻ khác, trao ban sự sống, trao ban sự sống… Đối với chúng ta, đó là làm cha trong công tác mục vụ, đó làm làm cha tinh thần, nhưng đó vẫn là trao ban sự sống, vẫn là trở nên người cha.”

Đức Giáo hoàng Phanxicô được gợi hứng từ đoạn sách Sáng thế của ngày Thứ Tư, trong đó Thiên Chúa hứa cho ông già Abram niềm vui có được người con, cùng với một dòng dõi đông đúc như sao trên trời. Để đóng ấn giao ước này, Abram tuân theo những chỉ dẫn của Thiên Chúa và chuẩn bị lễ vật gồm các thú vật mà sau đó ông bảo vệ khỏi sự tấn công của các con chim săn mồi. Đức Giáo hoàng nói: "Tôi được đánh động khi vẽ lại hình ảnh ông già 90 tuổi này với một cây gậy trong tay”, đang bảo vệ của lễ. "Nó làm tôi nghĩ đến một người cha bảo vệ gia đình mình, con cái mình”:

"Một người cha biết việc bảo vệ con cái mình có ý nghĩa gì. Và đó là một ân huệ mà chúng ta, các linh mục, phải cầu xin cho mình: trở nên một người cha, trở nên một người cha. Ơn làm cha, cha trong công tác mục vụ, cha tinh thần. Chúng ta có thể phạm nhiều tội, nhưng đó là cộng đoàn các thánh: chúng ta đều là tội nhân. Nhưng không có con cái, không bao giờ trở thành một người cha, điều đó giống như một cuộc sống bất toàn: một cuộc sống ngưng giữa chừng. Và vì thế, chúng ta phải trở thành những người cha. Nhưng đó là một ân huệ Thiên Chúa ban. Dân chúng nói với chúng ta: "Thưa cha, thưa cha, thưa cha…” Họ muốn chúng ta là điều đó, những người cha, bởi ơn huệ được làm cha trong công tác mục vụ.” "

Sau đó Đức Giáo hoàng Phanxicô hướng về Hồng y De Giorgi, đang đánh dấu kỷ niệm 60 năm ngày thụ phong linh mục. "Tôi không biết cha Salvatore thân mến của chúng ta đã làm gì,” nhưng "tôi biết chắc rằng ngài đã là một người cha.” "Và đây là một dấu chỉ," ngài nói đang khi chỉ vào nhiều linh mục đi cùng với Đức Hồng y. "Giờ đây tuỳ thuộc vào các con” ngài nói, khi thêm rằng: mọi cây "mang trái của mình, và nếu cây tốt, trái sẽ tốt, đúng không?" Vì thế, Đức Giáo hoàng kết thúc cách thú vị, "đừng để ngài thấy buồn..."

"Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì ơn gọi làm cha trong Giáo hội, chuyển tiếp từ người cha sang người con, và cứ như thế… Và cuối cùng tôi nghĩ đến hai hình tượng đó và một cái khác: hình tượng Abram cầu xin một người con, hình tượng Abraham với một cây gậy trong tay, bảo vệ gia đình mình, và hình tượng ông già Simeon trong Đền Thờ, khi ông đón nhận sự sống mới: đó là một phụng vụ tự phát, một phụng vụ của niềm vui, trong Ngài. Và với anh em, Chúa ban cho anh em hôm nay niềm vui lớn.”

Vui sống