Tước lột bản thân khỏi tinh thần thế tục

"Đức Giáo Hoàng sẽ lột trần Giáo Hội ở đó! Ngài sẽ tước lột các vị giám mục, các vị hồng y, chính bản thân ngài!",

Ngỏ lời ở căn phòng Thánh Phanxicô thoát y:

Tước lột bản thân khỏi tinh thần thế tục

Đức Thánh Cha đã nói buông khi bắt đầu nhắc lại rằng trong mấy ngày gần đây báo chí đã suy đoán về những gì ngài nói ở căn phòng này:

"Đức Giáo Hoàng sẽ lột trần Giáo Hội ở đó! Ngài sẽ tước lột các vị giám mục, các vị hồng y, chính bản thân ngài!",

và ngài đã nhận định rằng đây "là dịp tốt để kêu gọi Giáo Hội hãy tước lột bản thân mình. Thế nhưng tất cả chúng ta là Giáo Hội! Tất cả chúng ta!

Từ giây phút lãnh nhận Phép Rửa của mình, tất cả chúng ta là Giáo Hội, và tất cả chúng ta cần phải theo đường lối của Chúa Giêsu, Đấng đã theo đường lối tước lột bản thân mình. Người đã trở nên một tôi tớ; Người đã tìm kiếm sự ô nhục cho đến chết trên Thập Tự Giá. Nếu chúng ta muốn làm Kitô hữu chúng ta không còn đường lối nào khác nữa".

"Thế nhưng, có người nói rằng chúng ta chẳng lẽ không thể theo đuổi một thứ Kitô giáo nhân bản hơn hay sao - ở chỗ không có Thập Giá, không có Chúa Giêsu, không có chuyện trần trụi bản thân mình?

Như thế chúng ta mới trở nên những thứ Kitô hữuhiệu bánh ngọt, như những bánh ngọt mỹ miều, tuyệt ngọt.Hay lắm, nhưng không phải là Kitô hữu thật!

Một số người có thể nói rằng: 'thế nhưng Giáo Hội cần phải tước lột bản thân mình về những gì?'

Ngày nay, Giáo Hội cần phải loại trừ một thứ trọng tội đang đe dọa hết mọi phần tử của Giáo Hội, đang đe dọa tất cả chúng ta, đó là cái nguy hiểm của tinh thầnthế tục. Kitô hữu không thể đồng hành với tinh thần thế tục. Tinhthần thế tục dẫn chúng ta tới những gì là phù du, tự cao tự đại, tự kiêu. Đó là một thứ ngẫu tượng, không phải Thiên Chúa! Mà ngẫu tượng là thứ tội trầm trọng nhất trong tất cả mọi thứ tội".

"Khi giới truyền thôngnói về Giáo Hội,thì họcho rằng Giáo Hội nghĩa là các linh mục, các nữ tu, các giám mục, các hồng y vàGiáo Hoàng. Thế nhưng, tất cả chúng ta là Giáo Hội, như tôi đã nói.

tất cả chúng ta cần phải loại trừ tinh thần thế tục này, thứ tinh thần phản lại với các mối phúc thật, thứ tinh thần ngược lại với tinh thần của Chúa Giêsu.

Tinh thần thế tục là những gì tác hại chúng ta. Thật là buồn khi gặp một Kitô hữu trần tục, một con người tự tin về cái an toàn được đức tin cống hiến cho họ, và cũngtintưởng cái an toàn thế gian cống hiến cho họ. Anh chị em không thể bắt cá hai tay. Giáo Hội - tức là tất cả chúng ta - cần phải loại trừ tinh thần thế tục là những gì dẫn chúng ta đến sự phù du và kiêu hãnh cả hai đều là ngẫu tượng".

"Chính Chúa Giêsu đã nói: 'Không ai có thể làm tôi hai chủ. Các người có thể ghét chủ này mà thích chủ kia, hay các người sẽ tôn sùng chủ này mà khinh chủ nọ. Các người không thể phụng sự cả Thiên Chúa lẫn tiền bạc'. Nói đếntiền bạc là Người bao gồm tất cả tinh thần thế tục là tiền bạc, phù du, kiêu hãnh, đường lối chúng ta không thể theo đuổi... thật là buồn khi tay này xóa đi những gì chúng ta viết bằng tay kia. Phúc Âm là Phúc Âm! Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, và Chúa Giêsu đã trở nên một người tôi tớ cho chúng ta, và tinh thần của thế gian không dính dáng gì tới điều này".

"Hôm nay đây, nhiều anh chị em đã bị tước lột bởi thế giới hoang dại này, một thế giới không cung cấp việc làm cho anh chị em, một thế giới không ra tay trợ giúp; bất kểlà trẻ em chết đói trên thế giới này; bất kể nhiều gia đình không có gì ăn, và không đủ nhân phẩm để có thể sinh nhai kiếm sống; bất kể nhiều người bị buộc phải thoát thân khỏi cảnh nô lệ vàđói khổ, thoát thânđể tìm kiếm tự do. Trái lại, chúng ta cảm thấy rất buồnrất nhiều lần khi thấy họ lại đụng đầu với chết chóc, như xẩy ra hôm qua, ở Lampedusa: hôm nay là một ngày buồn thương. Đó là những gì tinh thần thế tục thực hiện.

Thật là hết sức buồn cười khi một Kitô hữu - một Kitô hữu đích thực, một linh mục, một nữ tu, một giám mục, một hồng y, một Giáo Hoàng lại muốn theo đuổiđường lối của tinh thần thếtục là một đường lối tự sát.

Tinh thần thế tục là tinh thần sát hại!

Nó sát hại con người! Nó sát hại Giáo Hội!"

"Khi Thánh Phanxicô tước lột bản thân mình thì ngài mới chỉ là mộtđứa con trai còn trẻ, ngài không đủ sức mạnh để thực hiện một cử chỉ như thế. Chính sức mạnh của Thiên Chúa đã thúc đẩy ngài làm như thế, sức mạnh của Thiên Chúa là Đấng muốn nhắc nhở chúng ta về những gì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta về tinh thần của thế gian này, một thế gian mà Chúa Giêsu đã van xin Cha của Người để Cha có thể cứu chúng ta khỏi tinh thầnthế tục".

"Hôm nay, chúng ta xin ơn Chúa cho tất cả mọi Kitô hữu. Chớ gì Chúa ban cho tất cả chúng ta lòng can đảm để tước lột bản thân chúng ta, không phải chỉ những gì nhỏ mọn mà tinh thần thế tục là thứ phong hủi, là thứ ung thư của xã hội chúng ta!

Nó là thứ ung thư đối với mạc khải của Thiên Chúa.

Tinh thần thế tục là kẻ thù của Chúa Giêsu!

Tôi xin Chúa ơn tước lột chúng ta khỏi tinh thần thế tục này".

"Hãy cầu nguyện cho tôi; tôi cần lời cầu nguyện của anh chị em".


Vaodoi