Chứng từ của Thánh Phanxicô đã nói với chúng ta ngày nay

Điều đầu tiên ngài nói với chúng ta thế này, đó là làm Kitô hữu nghĩa là sống mối liên hệ với bản thân của Chúa Giêsu; nghĩa là mặc lấy Chúa Kitô, là nên giống Người.

Chứng từ của Thánh Phanxicô đã nói với chúng ta ngày nay là gì?

Ngài đã nói với chúng ta những gì, không phải chỉ bằng lời nói - vốn là chuyện dễ - mà bằng đời sống của ngài?

1- Điều đầu tiên ngài nói với chúng ta thế này, đó là làm Kitô hữu nghĩa là sống mối liên hệ với bản thân của Chúa Giêsu; nghĩa là mặc lấy Chúa Kitô, là nên giống Người.

Cuộc hành trình của Thánh Phanxicô tiến đến với Chúa Kitô đã được bắt đầu từđâu?

Nó được khởi đi từ ánh mắt của Chúa Giêsu tử giá. Bằng việc để cho Chúa Giêsu nhìn đến chúng ta vào chính lúc Người ban sự sống cho chúng ta và kéo chúng ta đến cùng Người.

Thánh Phanxicô đã cảm nghiệm thấy điều ấy một cách đặc biệt ở Nhà Thờ Thánh Đamian khi ngài cầu nguyện trước cây thập tự giá mà tôi cũng có dịp để kính viếng. Trên cây thập giá, Chúa Giêsu được mô tả như thể không chết mà làcòn sống! Máuđang tuôn ra từđôi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn thương tích của Người, thế nhưng lại là thứ máu nói năng sự sống.Đôi mắt của Chúa Giêsu không nhắm mà là mở, rộng mở: Người nhìnchúng ta như muốn đánh động tâm can của chúng ta. Cây thập tự giá này không nói với chúng ta về thua bại hay thất bại; trái lại, nó nói với chúng ta về cái chết là sự sống, một cái chết ban sự sống, vì nó nói với chúng ta về tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa nhập thể, một tình yêu không chết nhưng chiến thắng sự dữ và sự chết. Khi chúng ta để Chúa Giêsu tử giá nhìn đến chúng ta là chúng ta được tái tạo, là chúng ta trở nên "một tạo vật mới".

Từ đó mới đến mọi sự khác, như cảm nghiệm về ơn biến đổi, cảm nghiệm về mình được yêu thương không do công lênh của mình cho dù mình là tội nhân. Đó là lý do tại sao Thánh Phanxicô có thể cùng với Thánh Phaolô nói rằng

"Phần tôi không còn vinh hiển nào khác ngoài thập giá của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta" (Gal 6:14).

Hỡi Thánh Phanxicô, chúng con hướng về ngài và xin ngài hãy dạy chúng con ở trước thập giá, để Chúa Kitô tử giá nhìn đến chúng con, để chúng con được thứ tha và được tình yêu của Người tái tạo.


Vaodoi