Người Cho Mới Phải Biết Ơn

những con người yêu thươngthì cánh cửa luôn luôn mở rộng.

Người Cho Mới Phải Biết Ơn

 

Ngày càng thêm nhiều người gia nhập tu viện, và vì thế cần phải xây dựng một ngôi nhà lớn hơn. Một thương gia viết tấm séc một triệu đôla và trao cho Thầy. Thầy cầm và nói:

 "Được. Tôi nhận”.

Người thương gia lộ rõ vẻ bất mãn. Một triệu đôla là một món tiền lớn, song Thầy chẳng buồn nói một lời cám ơn!

"Đó là tấm séc một triệu đôla, thưa Thầy!”

"Vâng, tôi biết.”

"Dù tôi là người giàu có, song một triệu đôla vẫn không phải là một món tiền nhỏ đối với tôi, thưa Thầy!”

"Anh muốn tôi cám ơn anh à?”

"Lẽ ra phải thế.”

Thầy nói :  "Sao tôi phải cám ơn nhỉ?

Chính người cho mới phải biết ơn chứ!”

         

Thái độ của Thầy đối với các công tác xã hội thật không rõ ràng. Khi thì Thầy rất quan tâm. Song cũng có những khi Thầy hoàn toàn dửng dưng.

Đôi khi Thầy đưa ra lời giải thích rất khó hiểu cho tình trạng không nhất quán này. Thầy nói:

"Những kẻ mong muốn làm điều thiện thì người xin phải gõ cửa.

Nhưng đối với những con người yêu thương thì cánh cửa luôn luôn mở rộng.”

 

 

Vui sống