Kính Trọng Người Ta Khi Bạn Bố Thí

Bạn cần tỏ ra kính trọng người ta khi bạn bố thí cho họ.

Kính Trọng Người Ta Khi Bạn Bố Thí

 

Thầy trò đi ngang qua chỗ một ông mù ăn xin bên vệ đường.

Thầy nói: "Hãy bố thí cho ông ấy.”

Đệ tử thả một đồng bạc vào chiếc nón của người ăn xin.

Thầy lại nói: "Sao không cúi đầu chào ông ta để tỏ sự kính trọng?”

"Tại sao, thưa Thầy?”

"Bạn cần tỏ ra kính trọng người ta khi bạn bố thí cho họ.”

 

Vui sống