Xét Đoán Theo Bên Ngoài

Người ta chỉ quen nhìn theo bên ngoài và xét đoán theo bên ngoài

New Page 1

Xét Đoán Theo Bên Ngoài

 

Thầy cho rằng thế giới mà phần đông người ta nhìn thấy không phải là thế giới Thực Tại, song đó chỉ là thế giới do đầu óc của họ tạo ra.

Một học giả đến gặp Thầy để tranh cãi về điều này. Thầy đặt hai chiếc que xuống đất theo hình chữ T và hỏi: "Ông thấy gì ở đây?”

"Chữ T à?” - Thầy nói – "Trên đời này không có cái gì gọi là chữ T cả.

Đó chỉ là một biểu tượng trong đầu ông thôi.

Còn ở đây là hai cành cây gãy có dạng hai cái que. Thế thôi.”

 

Người ta chỉ quen nhìn theo bên ngoài

và xét đoán theo bên ngoài

Vui sống