THÔNG CẢM

Con phải hiểu rằng ai phạm tộicũng đều không biết việc mình làm,

THÔNG CẢM


"Làm thế nào để con được ơn đừng bao giờ đoán xét người lân cận?"

"Bằng cầu nguyện.”

"Vậy tại sao con chưa được ơn đó?”

"Tại vì con không cầu nguyện đúng chỗ.”

"Chỗ đó ở đâu?”

"Ở trong cung lòng Thượng Đế.”

"Và con vào đó như thế nào?”

"Con phải hiểu rằng ai phạm tội cũng đều không biết việc mình làm, nên họ đáng được thứ tha."

 

Suy tư

 

Nhìn những kẽ làm điều ác, ta cứ tưởng họ tỉnh lắm...với những mưu mô xuất quỷ nhập thần được chuận bị chu đáo đến từng cm.

Nhưng thực sự họ đang bị tham, sân, si làm tối cả mắt.

Vì vậy họ phạm tội mà không biết việc mình làm, nên họ đáng được thứ tha.

Vui sống