VÔ ÍCH

Ích gìkhi bạn cứ khư khư nghĩ đến nó

VÔ ÍCH

Thầy rất lạnh lùng với những ai triền miên quay quắt trong xót xa và bứt rứt.

Thầy nói:

"Sai rồi”,

"Điều đó chẳng là gì cả,

 Ích gì khi bạn cứ khư khư nghĩ đến nó.”

 

Vui sống