Đừng lên án

không nghĩ xấu, không kết tội ai

Đừng lên án để khỏi phải tha thứ

 

Đệ tử nói:

-                    Thưa thầy, làm thế nào để luôn hòa hợp yêu thương, và khỏi phải bận tâm tha thứ cho mọi người.

Linh Sư đáp:

-                    Nếu con không nghĩ xấu, không kết tội ai

thì con chẳng cần phải quan tâm tới việc tha thứ.

Vui sống