Cảm thông và tha thứ

biết cảm thông với sự yếu đuối và thiếu hiểu biếtcủa tội nhân,

New Page 1

Cảm thông và tha thứ

 

Đệ tử xin thầy hướng dn:

-                    Thưa thầy, làm thế nào để được ơn không bao giờ xét đoán   người khác .

Linh Sư trả lời:

-                    Con hãy cầu nguyện.

-                    Thưa, con vẫn hằng cầu nguyện, nhưng chưa được ơn đó.

-                    Vì con cầu nguyện không đúng chỗ.

-                    Thưa thẩy, chỗ đó đâu?

-                    Ngay nơi cung lòng của Thượng Đế.

-                    Thưa thầy, làm thế nào để vào được nơi đó?

-                    Con hãy học cho biết cảm thông với sự yếu đuối và thiếu hiểu biết của tội nhân,

và nhận ra rằng họ đáng được tha thứ.

Vui sống