Thơ tình: Cây thập tự giá

Bài thơ mang hình cây thập tự giá

Đem cắm chỗ có "Chặng Đàng …”

Thơ tình

Cây thập tự giá

Nơi Anh không viết truyện

Là bài thơ Em xin đăng

Bài thơ mang hình cây thập tự giá

Đem cắm chỗ có "Chặng Đàng …”

Tình Anh là thân gỗ thẳng đứng

Tình Em là khúc gỗ chấp ngang

Hai đứa mãi dính liền nhờ đinh đóng

Đau khổ nặng nhọc cùng chia đôi

Tiến gần ôm cây thập tự giá

Cách xa đau xót giá thập hình

Anh bây giờ có nghe thấy

Kinh thống hối đoạn đọa đày

Cây thập tự giá mình ơi!

Này mồ hôi và này Máu Chúa

Tuôn đổ Cứu trần gian

Ôi! Giấm chua thay nước lã

Nghẹn ngào – Em: Tội nhân!!

Túy Nga 2009

Vui sống