Thơ tình: Trái mơ tiên

Lên non hái trái mơ tiên

Ai như là Chúa đứng trên dốc đồi

Trái mơ tiên

Túy Nga 2009

Lên non hái trái mơ tiên

Ai như là Chúa đứng trên dốc đồi

Chúa ơi sao Chúa lại ngồi

Ở nơi vắng vẻ ít người trông xa

Cô đơn tận gốc trời già

Yêu con Chúa gọi thật là ngộ chưa

Ngộ đời tỉnh giấc sớm trưa

Tâm không lòng trống gió mưa chi là

Thôi đừng buồn nữa Chúa à

Con dâng Chúa trọn thơ ca đỉnh đồi

Hoàng hôn rưng rức đây rồi

Con vềChúa ở trên đồi quạnh hiu

Cảm ơn vòm lá chắt chiu

Gió đưa lá hát nẩy yêu mơ tình

Một vùng trời đất lặng thinh

Tình con tình Chúa tình mình Chúa ơi ...

Trái mơ tiên chín rộ đồi

Hái dâng Chúa hết Chúa cười lên đi

Chúa cười bên đứa ngu si

Nải hồng con quảy bước đi ngoái nhìn…

TN 2009

Vui sống