Lá hư không

Em vẫn thế  Ngọt ngào vai thơm phức    Nghiêng gánh tình   Tay vớt lá hư không

Thơ tình

Lá hư không

***


Em vẫn thế

Ngọt ngào vai thơm phức

Nghiêng gánh tình

Tay vớt lá hư không

Lá hư không

Gân vô thường đan kín

Đóa kỳ tình

Từng cánh rớt bay mau …

*

Anh ở đâu

Em ngồi thêu áo tím

Từng nụ hồng

Mối chỉ giẫy tim nông

Cành gai nhọn

Khăn tang nhầu chim hót

Thánh Vịnh ngân

Dạ khúc vẫn bàng hoàng

*

Em vẫn thế

Dịu dàng đêm đơn lẻ

Truất gánh tình

Tay ném lá hư không

Thân áo tím

Tang tím lòng trời tím

Lá hư không

Thập giá dắt nẻo về .

TúyNga 2009

Vui sống