PHONG NHIÊU.

Hạt giống Tin mừng nay kết trái

 

Đầy cành trĩu quả tỏa phong nhiêu.

PHONG NHIÊU.

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

 

Máu hồng minh chứng, thật huyền siêu

 

Thấm đất quê hương, ước vọng nhiều

 

Xử trảm, đầu rơi, không nhụt chí

 

Lao tù, máu đổ, chẳng tàn tiêu

 

Cha ông vững chí, gương anh dũng

 

Con cháu bền lòng, đức mến yêu

 

Hạt giống Tin mừng nay kết trái

 

Đầy cành trĩu quả tỏa phong nhiêu.

 

Hạt Nắng

Vui sống