HOÀI VỌNG

Cuộc sống gian trần bao đắng cay,

Ước mong hạnh phúc đầy vơi đầy.

HOÀI VỌNG

Chúa Nhật 32TNC (Lc 20, 27 – 38)

Cuộc sống gian trần bao đắng cay,

Ước mong hạnh phúc đầy vơi đầy.

Thân côi lạc bến nơi đầu gió,

Lữ khách xa nhà chốn chân mây.

Ước vọng thường hằng tim bỏng cháy,

Khát khao viên mãn trí mê say.

Nước Trời chính thực nguồn ân phúc,

Thỏa chí chiên hiền dạ ngất ngây.

Hạt Nắng

Vui sống