BÀI THƠ YÊU CỦA ĐẤT

Cánh tay ơi không rộng, dài hơn nữa

Nỗi lòng này chan chứa cũng bấy nhiêu

BÀI THƠ "YÊU” CỦA ĐẤT

Cánh tay ơi không rộng, dài hơn nữa

Nỗi lòng này chan chứa cũng bấy nhiêu

Sự nghiệp đời vốn chỉ một chữ yêu

Mà chưa trọn. Mối tình tham lam quá!

 

Câu thơ tình chưa thấu mầu nhiệm lạ

Còn chưa tan dòng bửu huyết khải huyền

Cứ mơ hồ muôn giấc mộng vô biên

Bỗng dừng lại một chiều thu hạnh ngộ

 

Có Ai đó hát bài ca trên Phố

Phổ lời thơ hèn mọn của nhân gian

Cung giao hưởng nghe hồn hậu cao sang

Nhạc của Thiên Đàng, lời thơ của Đất

 

Con ngu ngơ bỗng nghệch ngờ, ngây ngất

Một chút yêu cũng đủ lớn vậy sao?

Dưới làng quê còn lại vạn cánh diều

Theo gió cuốn muôn ân tình đưa tiễn

 

Một năm xa cũng đủ là vĩnh viễn

Vì nơi con đi, chẳng có lối về

Chút tình còn xin gửi lại làng quê

Bài thơ yêu của hồn thiêng dũng lạc

 

Hãy cứ yêu đi hương tình dâng bát ngát

Sẽ có một ngày hạnh ngộ chính Nguồn Thơ

 

Tưởng nhớ Cha An-rê

Tuyết Mai Texas, 15-11-2011

Vaodoi