LỜI XIN 2-11

một đờiđiên loạn phù hoa
tỉnh ra thập tự còn ba tấc buồn
nhẹ tênh trong túi vô lương

LỜI XIN 2-11


một đờiđiên loạn phù hoa
tỉnh ra thập tự còn ba tấc buồn
nhẹ tênh trong túi vô lương
đôi bờ thiên địa hết đường đi qua

hình dung chẳng giống người ta
xiêm y tàn tạ thịt da rã rời
ai dừng em, giữa cuộc chơi
cho em tỉnh ngộ một đời ngu si

bây giờ chẳng nói được chi
nhờ ai kêu cứu giải nguy thân này
em đây một kiếp đọa đày
khấn anh thương đứa ăn mày lời kinh

đời em vương mắc tội tình
thời gian đã tận, thiên đình vời xa
lời kinh anh, dắt em qua
cõi tình bất diệt lòng Cha nhân từ

yêu em, xin hãy dâng lời…

Tuyết Mai Texas

Vaodoi