PHÉP LẠ

Còn trong xứ chúng tôi, người ta bảo phép lạ là khi mộtngười thực thi Thánh Ý Thượng Đế!"

Mỗi ngày một câu chuyện Thức Tỉnh Tâm Linh

PHÉP LẠ

Một người đã băng ngàn lội suối để kiểm chứng cho rõ thực hư về danh tiếng đồn đãi của Minh Sư.

Ông ta hỏi một đệ tử: "Minh Sư của anh đã làm được những phép lạ nào?"

"Này ông bạn, có những phép lạ khác nhau. Trong xứ bạn, người ta bảo phép lạ là khi Thượng Đế làm theo ý muốn của một người.

Còn trong xứ chúng tôi, người ta bảo phép lạ là khi một người thực thi Thánh Ý Thượng Đế!"

Suy tư

Ai bị bệnh , đặc biệt là bệnh "bác sĩ chê” rồi xin khấn khắp nới.

May sao khỏi bệnh. Thế là thiên hạ đồn ầm lên: Phép lạ!!!

Về thân xác đúng là phép lạ...

nhưng về TÂM LINH ...thì...người khỏi bệnh vẫn tiếp tục ngủ vùi như xưa..chẳng có một phép lạ nào xảy ra..

Rồi một ngày nào đó..anh ta chết đi..chết trong tình trạng NGỦ MÊ!!!

Trong mẩu chuyện này: Phép lạ chính là

- Cởi bỏ con người cũ...mặc con người mới theo hình ảnh của Thiên Chúa.

- Đừng theo ý con – cái tôi – Thượng Đế làm theo ý muốn của một người.

Nhưng theo ý Cha mà thôi - thực thi Thánh Ý Thượng Đế.

Thánh Ý Cha là gi?

Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người,

để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. (Rm 8:29)

thì ra tôi là em của Đức Kitô

thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng mình là vật mọn phàm hèntrước một ông vua vũ trụ quyền năng Giêsu

Vui sống