GIAI ĐOẠN THẦN LINH

"À! Đó là Giác Ngộ, khi cây cối trở lại cây cối và núi non trở lại núi non."

Mỗi ngày một câu chuyện Thức Tỉnh Tâm Linh

GIAI ĐOẠN THẦN LINH------Minh Sư bảo:"Có ba giai đoạn trong tiến trình tu đức đối với mỗi người: giai đoạn thể chất, giai đoạn tâm linh và giai đoạn thần linh."

------Các đệ tử nôn nóng hỏi:"Giai đoạn thể chất là gì?”

------"Đó là giai-đoạn mà người ta thấy cây cối là cây cối và núi non là núi
non.


"Giai đoạn tâm linh là gì?”

------"Đó là khi người ta nhìn sự vật một cách thâm sâu hơn - và rồi người ta nhận thấy cây cối không còn là cây cối nữa và núi non không còn là núi non nữa.”

------"Và giai đoạn thần linh là gì?"

Minh Sư cười sảng khoái trả lời:"À! Đó là Giác Ngộ, khi cây cối trở lại cây cối và núi non trở lại núi non."


Thí dụ dễ hiểu

 

Giai đoạn thể chất: Sống với con người thân xác của vợ gồm hình dáng bên ngoài và tình tình thay đổi như mưa nắng của nàng. Kết quả: dễ cãi cọ, bất hoà. Tổ ấm thành tổ trác!!

Giai đoạn tâm linh:Khám phá ra con người đích thực của mình lẫn của vợ đều là con yêu dấu của Chúa, tràn đầy Thần Khí Ngài. Tạm gọi là con người tâm linh.

Giai đoạn thần linh:Sống với con người tâm linh lẫn con người thân xác của vợ một cách thoải mái. Lúc này, vợ mới trở thành vợ đích thc và trọn vẹn của mình. Một tổ ấm hạnh phúc tròn đầy.

Vui sống