Ai khao khát kiếm tìm??

Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa

Trong thâm tâm những kiềm tìm khắc khoải

Ai khao khát kiếm tìm??

Tôi hay Chính Chúa???

 

 

            Sự thánh thiện của chúng ta chính là Thiên Chúa. Chính nhờ sựtham dự vào sự sống của Ngài mà chúng ta mới có thể làm việc thiện, mới có thể tránh được điều xấu, mới có thể cầu nguyện, mới có thể can đảm vô tư. Cũng như người đệ tử khao khát gặp Chúa, chúng ta hãy xin Ngài cho chúng ta được thông vào sự sống của Ngài để nhờ đó chúng ta mới có thể đem lại hoa trái của sự thánh thiện. (HGÂT.tr.53).

  Thánh Augustin nói : "Lạy Chúa, quá trễ ngày con biết yêu Chúa, là nguồn gốc mọi vẻ đẹp cổ kính và tân tiến nhất. Chúa ở ngay trong con mà con lại ở xa chính mình con hơn ai hết.

Con cắm đầu chạy theo những vẻ đẹp tay Chúa đã làm nên, trong khi đó Chúa là Đấng tạo dựng mọi sự lại ở ngay tâm hồn con.

Ánh sáng Chúa đã làm con chói mù mắt. Chúa đã làm phảng phất những mùi thơm của Chúa trong tâm hồn con. Con đã ngửi thấy mùi thơm đó và chỉ biết mong mỏi chiếm được nó.

Con đã nếm thử vị dịu ngọt của Chúa và lòng con đói khát tìm kiếm Chúa.

Chúa đã đụng tới tim con và gìờ đây con chỉ còn biết khát khao được bình an của Chúa thống trị tâm hồn con luôn mãi ".   

-  " Hai tay cầu Chúa giơ lên     

 Hồn con khát Chúa như miền đất khô ". (Tv..142,6..,)                        

            -  " Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa    

  Trong thâm tâm những kiềm tìm khắc khoải "  (Is 26,9)            

  -  " Linh hồn con đã khát khao Ngài      

   Tấm thân này mòn mỏi đợi trông như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước "  (Tv.62) 

             Thế NHƯNG... (nhưng ở đây xóa hết phần trên đó bạn ạ, trò chơi mà lị !). Cuốn Kinh Thánh chỉ là một tiếng kêu mãi vang dội :

Thiên Chúa khát khao tìm kiếm nhân loại.

Từ sách Khởi Nguyên : "Adong, Ngươi ở đâu ?"

 cho đến sách Khải Huyền: "Đây, Ta đứng trước cửa và Ta gõ ! Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào với nó, và Ta sẽ dùng bữa với nó và nó với Ta ".(Kh 3,20).

         Sau đó Đức GIÊSU biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để Kinh Thánh được nên trọn, thì Ngài nói :

       " TÔI  KHÁT " (Ga 19,28)

Lòng khao khát Chúa của nhân loại không có nghĩa gì khi sánh với lòng khát khao nhân loại của Chúa.

Vui sống