ĂN UỐNG...

" Lương thực của Ta là làm theo ý Cha Ta".

ĂN UỐNG...

     Nhà nghèo ăn uống kham khổ, mớ rau là đủ cho cả nhà trôi cơm rồi, chẳng dám mong miếng thịt miếng cá, chẳng có tiền để mở tiệc nên cũng chẳng có ma nào mời tiệc. Trẻ con thì bụng ỏng đít cong, thèm cơm khát sữa, có đâu mà bánh quà hằng ngày...

     Tôi vẫn ung dung những bữa cơm hằng ngày và nhất là luôn được đi dự những bữa tiệc trọng đãi, vào bàn tiệc mới "ròm" thấy món ăn đã nuốt nước miếng ừng ực, thiếu điều chảy ra ngoài miệng, nó khiêu khích dịch vị quá thể. 

Tiệc nào uống nước ngọt thì vô duyên và xoàng quá, uống baxiđế tồi quá, bia chai tàm tạm, bia loong thứ xịn mới hấp dẫn, hay những chai rượu ngoại mới sang làm sao...Thật hả hê no say đã điếu.

     Tôi hồi tâm lại, mấy ông Biệt Phái khoản đãi Chúa không biết có sang trọng không? 

Có cao lương mĩ vị, mân cao cỗ đầy không ? 

Không biết họ cho Ngài xơi gì, uống gì mà sao Ngài lại cứ dùng cơ hội ấy để nói với con người : Không rửa tay trước khi nhậu : 

"Các ông Biệt Phái ơi ! các ông rửa sạch bên ngoài chén dĩa, mà bên trong các ông thì lại đầy tham ô và độc ác..." [Lc 11,39]; 

Dùng bữa vớí những người tội lỗi và thu thuế : 

"Có cần đến lương y, hẳn không phải người lành mạnh, mà là người đau ốm...Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà là những người tội lỗi" [Mt9,10]; 

Người phụ nữ thống hối và biết ơn : "Hai người mắc nợ với một chủ kia : một người 500 đồng quan và một người mắc 50 đồng quan....

 Lòng tin của cô đã cứu chữa cô. Hãy đi bình yên ! " [Lc7,36] ; 

Ông Giakêu:"Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này... vì Con Người đến để tìm cứu sự đã hư đi" [Lc 19,9].

     " Lương thực của Ta là làm theo ý Cha Ta".

Vui sống