Triều đại Thiên Chúa còn xa lắm

Triều đại Thiên Chúa còn xa lắm

CHƯA PHẢI VỘIsám hối và tin vào Tin Mừng

Trời mới đất mới sao bằng con người mới

Đây quả là một mơ ước của con người đang ngụp lặn trong bể khổ nơi trần gian!!!

Thiên Chúa của kẻ chết

Tôi đang sống hay đang chết

Tôi cũng là Tảng Đá

Không cần phảitự ti một cách thảm hại như vậy

Tôi cũng là con yêu dấu của Cha

Thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.

Tin đàng nào bình an hơn

Một số vị bỗng bật lên một suy tư

Tôi chẳng dám từ bỏ suy nghĩ truyền thống

Tôi chẳng dám từ bỏ suy nghĩ truyền thống:

Chúa cao sang thánh thiện – tôi tội lỗi phàm hèn


Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chắc không?

Một cuộc sống đạo đầy tiêu cực, bạc nhược, mất hết ý chí phấn đấu….


Tôi phải tìm và cứu những gì đã mất

Vẫn chưa cảm thấy mình được cứu

Liều thuốc độc: Tôi là kẻ tội lỗi

Chúng ta ra sức đầu độc nhau bằng những ý tưởng tiêu cực

Của cải chân thật là gì

Của cải chân thật là gì ???

BẠN BỊ CƯỚP HẠNH PHÚC

Bạn đã bị lập trình (cài đặt) để sống bất hạnh

Chương trình quỷ quái đã cài đặt trong đầu óc

 Chính bộ máy của bạn đã bị cài đặt chương trình khiến mình không còn được bình an

NHỮNG NGUYÊN NHÂN ĐƯA TỚI BẤT HẠNH

Bạn đã bị lừađể nhìn thế giới một cách lệch lạc

Tôi hết sức đẩy Nước của Người lên thật cao..

Chúng tôi hết sức đẩy Nước của Người ra thật xa, lên thật cao..

Ai dám tự nhận mình thánh thiện

Phaolô đã từng dùng tới 44 lần từ Dân Thánh và 23 lần từ Thánh Thiện

Trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại

Chuyện từ cõi chết sống lại chỉ có thể xảy ra ở đời sau mà thôi..!!!

Tên ghi trên trời

NGAY LẬP TỨC được thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn

Từ bỏ minh rồi, lấy gì mà vác thập giá

Chính Mình biến thành Hư Không, Mất Tiêu Rồi

Người công chính đích thực

Thế thì đào đâu ra người công chính ???

Tôi còn đói, lấy gì cho người khác ăn

Thế mà tôi vẫn ốm đói như bị suy dinh dưỡng kinh niên….hết thuốc chữa..

Chẳng được thừa hưởng mọi sự Chúa Cha có

Thảm thương thay…chính vì bị nhồi sọ những tư tưởng chết tiệt này…

Chúa chẳng quý bằng Thiên Đàng

Biết đâu… Chúa vẫn khoái TRỐN KHỎI THIÊN ĐÀNG……ngao du sơn thủy khắp nơi..

1  2  3  4  5 ...[Next 5 of 13 pages] ...