Trời mới đất mới sao bằng con người mới

Đây quả là một mơ ước của con người đang ngụp lặn trong bể khổ nơi trần gian!!!

New Page 1

Trời mới đất mới

sao bằng con người mới

 

 

Tamlinhvaodoi

 

 

Thư 2 Phê-rô 3 : 13

Chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.

Trước hết, mội số định nghĩa về Trời Mới Đất Mới :

-  Thiên Đàng cũng là Trời Mới Đất Mới, một nơi không có sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất (Kh 21,1.4).

Đây quả là một mơ ước của con người đang ngụp lặn trong bể khổ nơi trần gian!!!

-  Thiên Đàng còn được hiểu là Nước Thiên Chúa hay Nước Trời. Nước Trời do Đức Giêsu thiết lập, bắt đầu từ trần gian và kết thúc vào ngày tận thế.

Nước Trời do Đức Giêsu thiết lập nơi trần gian này chắc chẳng ăn thua gì!!! Chẳng bằng một phần triệu Trời Mới Đất Mới… Vì thiên hạ vẫn đang phải chịu đủ mọi thứ đau khổ !!! Có ăn thua gì đâu!!!  kết thúc vào ngày tận thế  là phải rồi.

-  Khải Huyền chương 21-22 cho chúng ta một bức tranh chi tiết về trời mới và đất mới.

 Sau khi các sự kiện của ngày cuối cùng, trời và đất hiện nay sẽ được quăng xa và thay thế bằng trời mới và đất mới. Nơi các tín hữu ở đời đời là đất mới.

Chẳng biết ông Chúa dùng ảo thuật gì để quăng trời và đất hiện nay ra xa…

Trời chính là cả một vũ trụ bao la với hàng tỷ tỷ thiên hà. Sao ông Chúa phù thủy này không phán một lời cho trời và đất hiện nay biến thành hư không…và rồi cũng từ hư không ông Chúa phù thủy phán một lời thành một vũ trụ mới tinh trong chớp mắt!!!!… 

vừa thật vừa ảo… vừa vật chất vừa tinh thần…!!!!

trông có vẻ giống đất..nhưng hoàn toàn không bằng đất…

Quả thật ông Chúa này rỗi hơi chẳng biết làm gì…

Bèn phù phép một phát…thành trời mới đất mới cho toàn thể thiên hạ lé mắt chơi

Trái đất mới là thiên đàng nơi đó chúng ta sẽ ở vĩnh viễn. Đất mới là nơi có thành Jerusalem mới, thành phố thiên đàng. Đó là đất mới mà các cửa thành bằng ngọc và sẽ có đường phố bằng vàng.

Thêm vào đó còn có thành Jerusalem mới, thành phố thiên đàng…chẳng biết thành phố này rộng bao nhiêu km????????

Mà đã gọi là thành phố thì ắt hẳn phải có ngoại ô thiên đàng…phải có thôn quê thiên đàng dành cho những kẻ chân lấm tay bùn không thích nơi ồn ào, tráng lệ với những cửa thành bằng ngọc và sẽ có đường phố bằng vàng.!!!!!!

Càng nghĩ càng cảm thấy trời mới đất mới tương lai như một củ cà rốt treo trước mắt con lừa kéo xe…dù chạy suốt cả đời vẫn chẳng bao giờ chiếm được !!!

Tại sao không tự đặt cho mình một câu hỏi thật nghiêm chỉnh…

Khi suy tư Lời Chúa về con người mới thay vì trời mới đất mới tương lai thực thực ảo ảo….như hàng triệu người đã từng mơ tưởng và đã qua đời cách đây cả hai ngàn năm rồi.

-  Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,

và phải mặc lấy con người mới,

là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa (Ep 4 :23-24)

-  Anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới

theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. (Cl 3:10)   

Với sự trợ giúp của Thần Khí, nếu quyết tâm gõ, tìm… liên tục miệt mài….

Chắc chắn một ngày nào đó cửa sẽ mở ra…tôi sẽ thấy…mình thực sự là con người mới...giống hình ảnh Thiên Chúa.

Tới lúc đó tôi sẽ xác tín rằng:

Trời mới đất mới tương lai

không thể sánh bằng con người mới...giống hình ảnh Thiên Chúa.

 

 

Vui sống