Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chắc không?

Một cuộc sống đạo đầy tiêu cực, bạc nhược, mất hết ý chí phấn đấu….

New Page 1

Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta

Chắc không???

                                                    

 

Khổng Nhuận

 

 

Trích Tin mừng Mat-thêu chương 1 : 18 - 24

Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.

19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.

20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng :

"Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về,

vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.

21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su,

vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”

22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ :

23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai,

người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là

"Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

 

Chúng tôi đã từng nghe rất  nhiều lần Em-ma-nu-en, nghĩa là

"Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

Nhưng chúng tôi chẳng bao giờ quan tâm.

Lý do: Ồ! đó là chuyện của Chúa Giê-su – của riêng một mình Chúa Giê-su mà thôi.

Chúng tôi là gì ..chúng tôi là ai… mà dám mang danh hiệu Em-ma-nu-en???

Ngon lành lắm như ông bà cố của giám mục Bà-rịa đã đặt tên thánh cho con mình là Em-ma-nu-en. Vì là tên thánh rất đặc biệt, thời còn chủng sinh, chúng tôi quen gọi ngài là Emmanuel Sơn một cách rất thân tình.

Rõ ràng là chuyện Em-ma-nu-en, nghĩa là

"Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”

Chẳng dính dáng gì tới chúng tôi…

Mà đã chẳng dính dáng thì miễn bàn – No table!!!!

Thôi thì… mỗi mùa Noel tới, là một dịp chúng tôi âm thầm tự hào về đạo của mình…

Tự hào về sự giáng sinh của Chúa Giê-su, Đấng sáng lập đạo, vừa mang tính cách thần linh mầu nhiệm, vừa mang tính cách cao siêu huyền bí…

Vâng, chỉ có thế thôi…

Thực vậy,  sau mùa Giáng Sinh chẳng bao lâu…

Mùa Chay ập tới…thế là chúng tôi được dịp đua nhau hát hò một điệp khúc muôn thủa…

Hỡi người! hãy nhớ mình là bụi tro!!!

Một mai người sẽ trở về bụi tro !!!

Cứ như thể…. đó mới chính là bản chất của mình!!!!!!!!!

Khổ là ở chỗ đó.

Mệt mỏi là ở chỗ đó.

Chán chường cũng là ở chỗ đó!!!!

Cuối cùng, vì cứ nghĩ như thế

Nên cứ sống như thế..

Một cuộc sống đạo đầy tiêu cực, bạc nhược, mất hết ý chí phấn đấu….

Chỉ có cái vỏ đạo đức hình thức rầm rộ bên ngoài...

nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng…

Chỉ vì  Thiên-Chúa-KHÔNG-ở-cùng-chúng-ta !!!!!

Vui sống