Tôi phải tìm và cứu những gì đã mất

Vẫn chưa cảm thấy mình được cứu

New Page 1

Tôi phải tìm và cứu những gì đã mất 

                                                    

 

Lung Linh

 

Trích Tin Mừng Luca 19 : 1 - 10

 

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.

2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.

3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.

4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.

5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !”

6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.
7
Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !”

 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”

 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.

10 Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

 

Chúa đến để tìm và cứu những gì đã mất…

Thế thì tôi có phải là một trong hàng triệu người…

đang mong chờ Chúa đến tìm và cứu không???

Chắc chắn rồi…

Nhưng một câu hỏi quyết liệt và thực tế hơn…

Chúa đến tìm bằng cách nào???

và Chúa cứu tôi bằng cách nào???

Theo lý thuyết có vẻ đơn giản

Chúa đến tìm tôi bằng nhiều cách:

Lời khuyên xây dựng, Lời khích lệ chân thành, một đoạn sách đạo đức,

một vài ý chia sẻ Lời Chúa, một câu Kinh Thánh…

Thậm chí tiếng suối reo trong buổi chiều tà….

Nhưng điều quan trọng là kết quả của những lần Chúa đến tìm tôi…   

Tôi và Chúa có thân thiết hơn không???

Hay là vẫn lạnh nhạt như xưa????                         

 

 Chúa cứu tôi bằng cách nào…  khó trả lời hơn nhiều.

Hơn 50, 60, 70 tuổi đời rồi… mà vẫn chưa cảm thấy mình được cứu

Thì…. biết đường nào mà trả lời đây !!!

Vị nào cảm nhận mình đã được cứu hoàn toàn

xin chia sẻ để anh em rút kinh nghiệm

Xin chân thành cảm ơn trước…

 

Vui sống