Ai dám tự nhận mình thánh thiện

Phaolô đã từng dùng tới 44 lần từ Dân Thánh và 23 lần từ Thánh Thiện

New Page 1

Số 275. Chủ nhật 17 Thường niên- năm C.


Ai dám tự nhận mình thánh thiện????

 

Tamlinhvaodoi

Trích tin mừng Luca : 11 : 5 - 13

5 Người còn nói với các ông :

"Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói :

‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả‘ ;

7 mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ?

 8 Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 "Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.

10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.

11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ?

12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ?

13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành,

phương chi Cha trên trời lại không  ban Thánh Thần

cho những kẻ kêu xin Người sao ?”

Chủ đề chính mà chúng tôi muốn khai thác đó là ban Thánh Thần

Nhưng trong thực tế, thay vì xoáy mạnh vào chính Thánh Thần, các linh mục luôn thúc giục giáo dân xinơn Thánh Thần,xin ơn Thánh hóa, xinơn trợ giúp, xin ơn soi sáng, xin ơn đạo đức…..

………Chúng tôi mới nhận được một góp ý dưới đây:

Hoàn toàn đồng ý: hiểu và sống TIN MỪNG cách xa ngàn ngàn dặm....

vì thế chúng ta không trừ ai, mọi thứ bậc trong hội thánh

cần cố gắng với sự trợ giúp của ơn thánh. 

Không ai có thể tự nhận mình thánh thiện chỉ khi nào đứng trước tòa Chúa mọi sự mới sáng tỏ.

Kinh nghiệm hàng ngày nhiều khi một người xem ra rất gương mẫu nhưng kết cục không phải như thế (lại dưới mắt người trần) và có người xem ra rất khó thương nhưng lại có những khía cạnh tốt đẹp ít ai có.

Muốn mở rộng Hội Thánh việc quan trọng là mình phải thấy những cái đẹp của Hội Thánh. Lẽ dĩ nhiên Hội Thánh là siêu nhiên và trần thế, Hội Thánh cũng trải qua nhiều thách đố trong việcthánh hóa mình và thánh hóa thế giới.

Xin Chúa Thánh Linh luôn tuôn tràoơn thánh của Ngài trong Hội Thánh, trong thế giới ngày nay và mỗi cá nhân của gia đình nhân loại ngay cả trong những nơi tội lỗi nhất. Niềm hy vọng lớn lao cho chúng ta được thể hiện qua lời thánh Phaolô:

"ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội."(Rm 5.20 - KTTB - 1998)

Cùng cầu nguyện, học và cố gắng sống Lời Chúa.

-0-0-0-

Chúng tôi xin phép phân tích ngắn gọn về 2 vấn đề rất quen thuộc…nhưng lại gây nên những hậu quả…có thể nói là rât tệ hại…cho đời sống đạo của mình.

Vấn đề 1sự trợ giúp của ơn thánh

Gọi tắt là Ơn Trợ Giúp. Có lẽ nhiều linh mục quan niệm rằng:

Cử hành bí tích là sứ mệnh vửa chính yếu vừa cao cả nhất của thiên chức linh mục

Mà theo định nghĩa: Bí tích là dấu chỉ bề ngoài, ban ơn thiêng liêng bề trong..

Nên ơn Chúa cũng trở thành quan trọng nhất. quan trọng hơn cả chính Chúa

Bằng chứng là đây: cần cố gắng với sự trợ giúp của ơn thánh

Chứ không phải sự trợ giúp của Chúa

Rõ ràng là Ơn Thánh quan trọng hơn cả chính Chúa

Vấn đề 2  Không ai có thể tự nhận mình thánh thiện

Thời giáo hội sơ khai, qua những thánh thư, tông đồ Phaolô đã từng dùng tới 44 lần từ Dân Thánh và 23 lần từ Thánh Thiện dành cho các tín hữu của ngài.

Nhưng rồi…. không biết từ đời thủa nào…người ta bắt đầu nhồi nhét vào đầu óc nhau:

Tôi ngập tràn tội lỗi…yếu đuối, phàm hèn…

Đến nỗi đã đi tới khẳng định hơn đinh đóng cột trong sách vở, trên tòa giảng:

Không ai có thể tự nhận mình thánh thiện !!!

Trong khi đó Thánh Kinh tuyên bố bản chất con người thánh từ đầu đến chân. Trước khi ta lọt lòng mẹ, Chúa đã thánh hóa ta rồi….

Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân
  (Gr 1:5)

Thơ Êphêsô còn đưa ta đi về nguyên thủy..ngay cả trước khi tạo thiên lập địa,nhờ tình thương của Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện..

Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta
trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.
(Ep 1:4)

Cớ sao lại cứ tự nhận mình tội lỗi, xấu xa, phàm hèn nhỉ??!!!!

 

Tóm lại, theo con mắt nhân loại, tôi luôn cho rằng:

Tôi ngập tràn tội lỗi…yếu đuối, phàm hèn…

Thay vì nhận sự trợ giúp của chính Chúa  trong tâm hồn mình

Tôi lại đi đường lòng vòng…xin ơn trợ giúp của ơn thánh..

Mà ơn thánh thì mông lung quá..

Thành thử ra..tôi chỉ còn thấy mỗi CÁI TÔI của mình đứng lên làm chủ..

Mà CÁI TÔI lại ngập tràn tội lỗi…yếu đuối, phàm hèn…trước Chúa chí Thánh.

Cuối cùng, tôi – vốn đã được Chúa thánh hóa từ trong lòng mẹ – thế mà cứ đầu độc chính mình… và thế hệ trẻ… tư tưởng cực kỳ bi quan:

Không ai có thể tự nhận mình thánh thiện !!!

Đáng tiếc quá đi thôi !!!!

Vui sống