Trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại

Chuyện từ cõi chết sống lại chỉ có thể xảy ra ở đời sau mà thôi..!!!

New Page 1

Số 273. Chủ nhật 15 Thường niên- năm C.


  Người là trưởng tử

trong số những người từ cõi chết sống lại,

 

Tamlinhvaodoi

 

Chủ nhật 15 Thường niên C. Thánh thư Cl 1: 15-20

15 Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

16 vì trong Người muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình.
Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới,
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người.

17 Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.

18 Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh ;
Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.

19 Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người,

20 cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình.
Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.

 

Chúng tôi rất tâm đắc câu này

Ngài là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại

Trên lý thuyết, chúng ta có thể chấp nhận được Thầy Giêsu là Trưởng Tử của một đàn em đông đúc dựa vào lời Kinh Thánh

Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ

nên đồng hình đồng dạng với Con của Người,

để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. (Rm 8:29)   

Nhưng trong thực tế rất ít người trong chúng ta đón nhận vinh dự này.

Cứ mỗi lần cầu nguyện chúng ta thường mở đầu bằng một trong những mẫu sau đây:

Lạy Chúa Giêsu…xin tha tội cho chúng con…

Đã lạy Chúa Giêsu…rồi, thì khó có thể chấp nhận  Ngài là Anh Hai – Trưởng Tử của mình…với tư cách là đàn em của Anh Hai Giêsu….

Nhận Giêsu làm Anh Cả đã khó… mười…

Thì chuyện những người từ cõi chết sống lại

Còn khó tới hàng trăm..hàng ngàn …

Vì hầu như chúng ta tin chắc rằng :

chuyện từ cõi chết sống lại  chỉ có thể xảy ra ở đời sau mà thôi..!!!

Mà nếu chuyện từ cõi chết sống lại  chỉ có thể xảy ra ở đời sau mà thôi..!!!

Thì việc đón nhận Ngài là Anh Hai – Trưởng Tử của mình…

Cũng đành phải dài cổ chờ đợi ở đời sau mà thôi…

 

Không thể xảy ra ở đời này khi chúng ta còn sống sờ sờ trên chốn hồng trần này.

Thế thì hóa ra lời Kinh Thánh này chỉ để nói cho vui mà thôi..!!!

Ông Phaolô không lẽ chơi khăm anh em mình..???

Không phải vậy…….

tamlinhvaodoi cảm nghiệm rằng:

chuyện từ cõi chết sống lại  không phải chết và phục sinh thân xác hiện nay…

mà chính là phải Đổi mới tâm trí, thay đổi não trạng..

22 Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa,

 là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối,

23 anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,

24 và phải mặc lấy con người mới,

là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa

để thật sự sống công chính và thánh thiện. (Ep 4 : 22-24)

Tóm lại, không phải gồng mình lên, cố hết sức mình để cởi bỏ con người cũ

con người tự kiêu, con người ích kỷ, con người tội lỗi phàm hèn..

một ngàn năm..thì mèo vẫn hoàn mèo..người cũ vẫn cũ rích..

nhưng nếu 23 anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em

thì sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn nhiều…

Vấn đề còn lại là phải làm quen với Chúa đang sống trong mình..

quá trinh làm quen không phải  một sớm một chiều

mà phải tình bằng những năm tháng kiên trì liên tục...

có khi tới 1, 2, 3 năm mới bắt đầu cảm nghiệm được Thần Khí trong mình

chính Thần khí đổi mới tâm hồn mình…

tới lúc đó tôi mới hiểu được..

thế nào là từ cõi chết sống lại…theo nghĩa thâm sâu bên trong tâm hồn mình…

ngay giữa chốn hồng trần này…chứ không phải đợi 100 năm sau….

À thì ra

Người quả thực là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại

 

 

Vui sống