Tên ghi trên trời

NGAY LẬP TỨC được thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn

New Page 1

  Sao tôi vẫn hoang mang

Dù tên tôi đã được ghi trên trời

 

Tamlinhvaodoi

 

Chủ nhật 14  Thường niên, năm C Trích tin mừng Luca 10 : 1-7, 17-20 

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.
2
Người bảo các ông :
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.
3
Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.
4
Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.
5
Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : "Bình an cho nhà này !”
6
Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.
7
Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.


17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói : "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.”
18
Đức Giê-su bảo các ông : "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.
19
Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.
20
Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

Có lẽ đây là hai trong những đoạn Tin mừng tiên báo một Thiên Đường Tương Lai một cách rõ ràng nhất :

20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em,

nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10:20)

34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng :

‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn

cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.  (Mt 25:34)

Chính vì thế có tới 90 % chúng tôi tưởng tượng một Thiên Đường tương lai khá rõ nét…mang tính rất  hiện thực…

Thiên đường này  mang hình ảnh giống như một vương quốc trần gian …

Với cánh cổng to đùng… bênh cạnh đó, Thánh Phêrô cầm chìa khóa vàng mở ra đóng vào liên tục

Bên trong Thiên Chúa ngự trên ngai vàng trong ánh hào quang sáng ngời

toàn thể các thánh vây quanh xí xụp thờ lậy và tung hô vang rền..!!!!!

Hai đoạn này gắn bó với nhau rất mật thiết

tên anh em đã được ghi trên trời

Đương  nhiên là anh em  hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn

cho anh em ngay từ thuở tạo thiên lập địa…

Ấy thế mà kỳ lạ thay..

đã được ghi tên trên trời

Nhưng dường như không một ai tự tin rằng:

NGAY LẬP TỨC  được thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn

cho chúng tôi  ngay từ thuở tạo thiên lập địa…

Vì cảm thức yếu hèn, tội lỗi ngàn cân đè nặng lên tâm tưởng, nên ai cũng cảm thấy mình đầy những lỗi lầm…

Các thánh một ngày còn lỗi 7 lần cơ mà..

Chính vì thế, khi một người qua đời..

Thì tùy chức vị mà được hưởng thánh lễ

Một linh mục có thể được ít là 50 tới 100 thánh lễ

Một giám mục có thể từ 100 tới 200 thánh lễ

Một giáo dân bình thường hưởng 1 lễ tại gia va 1 lễ an táng….hết

Trong khi đó một, người đơn độc chẳng được hưởng thánh lễ nào

biến thành LINH HỒN MỒ CÔI…vất va vất vưởng !!!!

Vấn đề Thánh Lễ An táng này quả là khó giải thích ổn thỏa

Dù tôi đứng trên bất cứ một quan điểm nào…

 

Tuy nhiên vấn đề này …vẫn không quan trọng bằng

khi đối diện với lời hứa của Thầy Giêsu:

nhưng hãy mừng vì  tên anh em đã được ghi trên trời.

 

Ấy thế mà

Dù tên tôi đã được ghi trên trời !!!

Sao tôi vẫn hoang mang???

Tôi có cách nào để hết hoang mang nhỉ ???

Chắc chắn là có chứ….

Vui sống