Từ bỏ minh rồi, lấy gì mà vác thập giá

Chính Mình biến thành Hư Không, Mất Tiêu Rồi

New Page 1

 

Từ bỏ mình rồi…. lấy gì mà vác thập giá

 

Tamlinhvaodoi

 

Trích Tin mừng Luca 9 : 18 – 24

Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng :

"Dân chúng nói Thầy là ai ?”

19 Các ông thưa : "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả,

nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a,

kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.”

20 Người lại hỏi : "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?”

Ông Phê-rô thưa : "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.”

21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

22 Người còn nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người :

"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình,

vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ;

còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Câu hỏi thứ nhất nhiều người đã từng thắc mắc:

Từ bỏ chính mình rồi, lấy gì mà vác thập giá???

Đúng vậy…Chính Mình  ở đây hiểu là Cái Tôi To Đùng đã bị từ bỏ rồi…

Thì lấy cái gì mà vác với mang…thập giá ????

 

Câu hỏi thứ hai nhiều người cũng đã từng thắc mắc:

Từ bỏ chính mình rồi…thì tôi còn lại cái gì??

Thực vậy, lúc đó Chính Mình biến thành Hư Không, Mất Tiêu Rồi…

Thế thì tôi còn lại gì nhỉ???

 

Quý vị nào cảm thấy hứng thú xin vui lòng chia sẻ…về 2 câu hỏi hóc búa này…

Tamlinhvaodoi sẽ tôn trọng và copy lại nguyên văn,

dù một dấu phảy cũng giữ nguyên…

Có ghi tên ở cuối khúc chia sẻ… hay không….

 

Để cùng nhau rút được kinh nghiệm thú vị trong cuộc sống đạo của mình…

Vui sống