Chúa chẳng quý bằng Thiên Đàng

Biết đâu… Chúa vẫn khoái TRỐN KHỎI THIÊN ĐÀNG……ngao du sơn thủy khắp nơi..

New Page 1

 

Chúa chẳng quý bằng Thiên Đàng…

 

Tamlinhvaodoi

 

           Lễ Thăng Thiên, trích Tin Mừng Luca 24: 46- 53

Người nói : "Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ;

47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem,

kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.

48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa.

Còn anh em, hãy ở lại trong thành,

cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông vàđược đem lên trời.

52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,

53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

 

Biến cố Thầy Giêsu về trời mở ra một cánh cửa hy vọng ngời sáng.

Pl 3:20   Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời,

và chúng ta nóng lòng mong đợiĐức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.

Rm 6:8   Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô,

chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người

Ep 2:6   Người đã cho chúng ta đượccùng sống lại

cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời.

Cánh cửa hy vọng chính là: Quê hương thật của tôi là nước trời..

Muốn vào nước trời, một trong những điều kiện quan trọng

Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô,

Tôi sẽ được cùng sống lại

cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời.

 Điều khó là quan niệm cùng chết được hiểu theo nhiều cách khác nhau

-   Chết là từ bỏ ý riêng, theo ý bề trên.

Hiện nay quý bề trên thường là các vị đã từng du học nước ngoài nên tư tưởng khá phóng khoáng..

Tuy nhiên vẫn còn một số bề trên cực kỳ thủ cựu theo kiểu cố sở kia:

Cụ luôn luôn phải (đúng), mà ngay cả khi cụ sai, thì cụ cũng sai phải !!!

Có nghĩa là bề dưới, con chiên buộc phải vâng lời tối mặt…vâng lời xác chết.!!!!

Đặt đâu, nằm đó..

Việc từ bỏ ý riêng này chỉ liên quan tới lãnh vực luân lý, đạo đức..

Không có nghĩa là cùng chết với Đức Ki-tô…

-   Chết là hy sinh, hãm mình… trong cuộc sống hằng ngày..

Quan niệm này giống như người anh cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu.

Anh ta đã từng than vãn:

‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời conhầu hạ cha, ( biểu tượng cho những hy sinh hãm mình, )

 và chẳng khi nào trái lệnh, ( biểu tượng cho việc nghiêm chỉnh giữ luật Chúa và Hội Thánh)

thế mà chưa bao giờ cha cho lấy đượcmột con dê con để con ăn mừng với bạn bè. (biểu tượng cho phần thưởng Thiên đàng mai sau).

Nếu tôi chỉ biết vâng lời, hy sinh, hãm mình…

Mục đích để được hưởng thiên đàng…sau khi chịu lửa luyện ngục thiêu đốt hàng chục, hàng trăm năm vì những lỗi phạm lớn nhỏ suốt cuộc đời..

còn Chúa vẫn ở ngoài kia… chẳng dính dáng gì tới tôi..

Biết đâu… Chúa vẫn khoái TRỐN KHỎI THIÊN ĐÀNG……ngao  du sơn thủy khắp nơi..

vì thiên hạ chỉ quan tâm tới củ cà rốt Thiên Đàng…vui vẻ chẳng cùng Amen.

còn chính Chúahầu như chẳng ai quan tâm !!!

Bằng chứng : trung bình, mỗi tuần rước Chúa một lần…vào lòng mình..

Nhưng suốt 1 tuần, tôi chẳng nhớ tới Chúa một giây…

Rõ ràng : Chúa chẳng quý bằng Thiên Đàng…  ĐỜI NÀY LẪN ĐỜI SAU..!!!

Vui sống