Hoàn toàn nên một

Để họ được hoàn toàn nên một

New Page 1


NHỮNG CÂU KINH THÁNH NỀN TẢNG

 

Ga 1:13   Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
                cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
                hoặc do ước muốn của người đàn ông,
                nhưng do bởi Thiên Chúa.

 

Gr 1:5   5"Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ,

                Ta đã biết ngươi ;
          Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
                          Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”

 

Ep 1:4   4 Trong Đức Ki-tô,
               Người đã chọn ta..trước cả khi tạo thành vũ trụ,
                để trước thánh nhan Người,

                ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
                nhờ tình thương của Người.

 

1Cr 6:19   19 Hay anh em lại chẳng biết rằng

              thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ?

                    Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em

          là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em.

                     Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa,

 

Rm 5:5   Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờThánh Thần mà Người ban cho chúng ta.

 

Dt 2:11   Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giê-su,

và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc.

Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em,

 

Rm 8:29   Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người,

để Con của Người làmtrưởng tử giữa một đàn em đông đúc.

 

Ga 14:20   20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng

Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy,

và Thầy ở trong anh em.

 

 

Đỉnh cao: HIỆP NHẤT NÊN MỘT

 

Ga 17:21   để tất cả nên một,

như Cha ở trong con

con ở trong Cha

để họ cũng ở trong chúng ta.

 

Ga 17:23   Con ở trong họCha ở trong con,

để họ được hoàn toàn nên một

 

Vui sống