Sống quan trọng hơn kiến thức

dường như các hành động của Thầy không phải do Thầy mà là do chính vũ trụ làm ra vậy

 

Sống quan trọng hơn kiến thức

 

Một đệ tử mới tới nói với một đệ tử thuộc lớp đàn anh:

"Sống ở đây với Thầy sao tôi cảm thấy mình học được quá ít?”

"Hình như bởi vì bạn tới đây nhằm để học linh đạo ở Thầy, phải không?”

"Vậy chứ anh đến đây để làm gì?”

"Để xem Thầy buộc dây giày!”

Xem thầy sống bình thường

còn quan trọng hơn học được những kiến thức của thầy

Thật thích thú khi nhìn Thầy làm những việc đơn giản, lặt vặt: ngồi xuống, bước đi, uống một tách trà, đuổi một con ruồi…

Có một cái gì đó rất nhẹ nhàng êm ái trong mọi công việc Thầy làm, đến độ người ta thấy dường như Thầy hoàn toàn hòa điệu với Tự Nhiên, dường như các hành động của Thầy không phải do Thầy mà là do chính vũ trụ làm ra vậy.

Lần nọ Thầy nhận một gói quà. Các đệ tử chăm chú nhìn và say sưa quan sát cách Thầy kính cẩn tháo dây buộc, mở lớp giấy gói và nhấc món quà bên trong ra… như thể gói quà ấy là sinh vật sống động vậy.

Vui sống