SỐ PHẬN

tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô

 

 SỐ PHẬN

 

Một bà than vãn về số phận của mình,

Minh Sư bảo: "Chính bà làm nên số phận của bà."

"Nhưng chắc chắn không phải tôi chịu trách nhiệm việc tôi sinh ra làm đàn bà?"

"Sinh ra làm đàn bà không phải là số phận. Đó là định mệnh.

Số phận là cách thức mà bà chấp nhận nữ tính của mình

và là điều mà bà làm nên với cái nữ tính ấy."

 

 Suy tư

 

Trọng nam, khinh nữ

Chỉ là sản phẩm của xã hội và on người.

Khiến cho phụ nữ cảm giác bị thua thiệt đủ thứ..

Nhưng nếu nhìn theo Kinh Thánh thì không có sự phân biệt Nam nữ

-  Trong Chúa, không nam thì chẳng có nữ,

và không nữ thì chẳng có nam. (1Cr 11:1)   

-  Thật thế, như người nữ tự người nam mà có,

thì người nam cũng bởi người nữ mà sinh ra,

và mọi sự đều tự Thiên Chúa mà có. (1Cr 11:12)  

-  Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy

để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô

Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do,

đàn ông hay đàn bà ;

nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô. (Gl 3:28)   

Vui sống