Minh Sư ở đâu

Ngày nay người ta có thể tìm gặp những vị đại Minh-Sư ở đâu?

Minh Sư ở đâu


Một du khách xem xét chân dung các vị Minh Sư quá cố ở trong đền thờ và nói:

"Còn có những Minh Sư nào ở trên đời này nữa không?"

Hướng dẫn viên trả lời: "Còn có một vị."

Du khách van nài được diện kiến vị Minh Sư đó và bắt đầu đặt câu hỏi:

"Ngày nay người ta có thể tìm gặp những vị đại Minh-Sư ở đâu?"

Minh Sư la lên: "Này lữ khách!"

Du khách kính cẩn trả lời: "Thưa ngài!"

"ÔNG đang ở đâu vậy?"

 

Suy tư

 

Trong thời gian đầu đi tim Chân Lý, tôi cũng mong ước tìm được một Minh sư để hướng dẫn mình…

Nhưng cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng:

Chính Chúa trong lòng tôi là Minh sư của tôi…

Đức Giê-su lại nói với người Do-thái :

"Tôi là ánh sáng thế gian.

Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối,

nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” Ga 8:12   

Và một thời gian sau..tôi bỗng nhận ra mình cũng là một minh sư

 Mt 5:14   Chính anh em là ánh sáng cho trần gian

 

Vui sống