TÔN KÍNH

Con nên chú tâm vào ánh sáng thì hơn

TÔN KÍNH


Đối với một đệ tử tỏ ra tôn kính một cách thái quá,

Minh Sư bảo: "Ánh sáng phản chiếu trên tường.

Tại sao phải tôn kính bức tường?

Con nên chú tâm vào ánh sáng thì hơn."

 

Suy tư

 

Thứ Sáu tuần Thánh…Vừa rước Chúa vào lòng...

5 phút sau, chen chúc nhau lên hôn chân tượng Chịu nạn bằng thạch cao??

Không biết Chúa thực sự lúc này ở đâu nhỉ????????????

Vui sống