BÌNH AN QUẤY RẦY

khám ra khuôn mặt đich thực của Chúa

New Page 1

BÌNH AN QUẤY RẦY

 

"Bạn tìm kiếm điều gì?”

"Bình an” – khách trả lời.

"Đối với những ai CHẲNG QUAN TÂM TỚI BẢN NGÃ - CON NGƯỜI ĐÍCH THỰC CỦA MÌNH -  thì bình an đích thực chỉ đem lại cho họ sự quấy rầy.”

Một nhóm tu sĩ đến xin Thầy chúc lành. Thầy cười hóm hỉnh:

"Nguyện xin sự bình an của Chúa quấy rầy các anh luôn mãi.”

Họ càng mong bình an thì dường như họ càng gặp những điều khiến họ lo lắng, bất an…

Họ không biết rằng bình an

chỉ là kết quả

của việc khám ra khuôn mặt đich thực của Chúa

cúng một lúc..khám ra khuôn mặt đích thực của mình

 

Vui sống