NHÌN MẶT TRÁI

một số người bảo là viên đá lấp lánh...người thợ kim hoàn nhận ra là một viên kim cương

NHÌN MẶT TRÁI

 

Ý tưởng rằng mọi sự trên đời này đều hoàn hảo là một ý tưởng gây lúng túng nhiều cho các đệ tử. Vì thế, Thầy trình bày bằng một cách khác:

"Thiên Chúa đan những tấm thảm hoàn hảo với các sợi chỉ là cuộc đời chúng ta, ngay cả với các tội lỗi chúng ta. Sở dĩ ta không hiểu được điều đó bởi vì ta mải nhìn mặt trái của tấm thảm.”

Và, Thầy nói cô đọng hơn:

"Điều mà một số người bảo là viên đá lấp lánh

thì người thợ kim hoàn nhận ra là mộtviên kim cương.”

Vui sống