HOÀN HẢO

Dưới ánh mắt Thượng Đế,con giun cũng hoàn hảo như chim phượng hoàng

New Page 1

HOÀN HẢO

 

Người Giác Ngộ - Thầy nói – là người nhận ra rằng mọi sự trên đời này đều hoàn hảo đúng như bản chất của chúng.

"Vậy bác làm vườn thì sao? Bác ấy cũng hoàn hảo sao?” Có người lên tiếng hỏi.

Bác làm vườn của tu viện là một người đàn ông gù với cục bướu to trên lưng.

Thầy nói: "Vâng, chiếu theo vai trò được đặt định cho bác ấy trong cuộc đời này, thì bác ấy là một ông gù hoàn hảo.”

Dưới ánh mắt Thượng Đế, con giun cũng hoàn hảo như chim  phượng hoàng

Vui sống