Khiêm nhu thành thật

sẵn sàng chấp nhận:bất cứ lúc nào bạn cũng có thể sai lầm.

Khiêm nhu thành thật

 

Minh Sư nói với một kẻ tự cho mình là người đang truy tìm chân lý:

Nếu bạn tìm kiếm chân lý, bạn phải có một đức tính cần thiết hơn mọi đức tính khác.

Người ấy trả lời:

-   Tôi biết. Đó là lòng say mê không thể cưỡng lại đối viChân lý.

-   Không phải đâu. Đó là sẵn sàng chấp nhậnbất cứ lúc nào bạn cũng có thể sai lầm.

Đệ tử thật phải là người khiêm tốn, biết tự nhận sai lầm của mình.

Vui sống