TÙ NGỤC

Con quá tự hào về trí thông minh của con.

TÙ NGỤC


Minh-Sư nói với đệ tử:

"Con quá tự hào về trí thông minh của con. 

Con chẳng khác nào một tù nhân hãnh diện về chiều rộng của xà lim nhốt mình.”

 

Suy tư

 

Rất nhiều học giả, nhà trí thức thông suốt kinh điển, kiến thức đầy đầu...

Nhưng hoàn toàn gò bó trong lý thuyết...

Họ tưởng rằng như vậy là họ nắm Chân lý trong tay..

Nhưng thực ra họ chỉ là tù nhân trong xà lim kiến thứcrộng mênh mông mà thôi.

Vui sống